SPM 2001 (Generasi Ke 3)
Bil. Pelajar Pusat Pengajian Kursus
       
1 M. Nu’aim Tholudin Taylor College/JPA Matrik. Perubatan (Australia)
2 Nurul Huda bt. Razali KPP. UiTM/JPA A-level (Perubatan)
3 Siti Syahadah bt. Ali UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Perubatan.
4 Awla bt.Mohd.Azraai UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Farmasi.
5 Ruqayyah bt.A. Jaafar UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan.
6 AinaMardhiyah G. UIA, K. Lumpur/KPM.. Matrik. Kejuruteraan.
7 Zubair bin Abu Hasan UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan.
8 Uswah bt. Khairuddin UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan.
9 MuhammadFikriRosli UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan.
10 AbdullahIrfanMRadzi UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan
11 Zaid bin Shamsuddin UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Kejuruteraan.
12 Aishah bt. Mohd. Nor UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Undang-undang.
13 Farhanin. A.Asuhaimi UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Undang-undang.
14 Attiyah binti Yusoff UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Undang-undang.
15 AbdullahKhubayb A UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Undang-undang.
16 Ummu Fathiyah bt.A.Aziz UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Ekonomi
17 Anisah binti Othaman UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Ekonomi
18 Naeemah binti Yusof UIA, K. Lumpur/KPM. Matrik. Senibina.
19 Ros Azira binti Rosli Pusat Asasi, UM/KPM. Matrik. Sains Biologi.
20 Nadirah bt.NoorAzlan Pusat Asasi, UM/KPM. Matrik. Sains Biologi.
21 Aisyah binti Zamani Madrasah Al-Attas, J.B. STAM.
22 M. Mustafa Bahrudin UT Petronas/Petronas Kejuruteraan Elektronik.
23 Mohd. Hanif  Tarmidi Matrik. /KPM. Matrik. Sains Biologi.
24 Suhaib b. Khairuddin P. Matrik. /KPM. Matrik. Sains Fizikal.
25 AmirahDayana Azlan Kolej Infotech, MARA. IT/Multimedia, diploma.
26 Salihah binti Khidzir Kolej Islam Darul Ehsan Al-Quran & Hadis
27 Suhaib b. Amiruddin   Kolej Jaipetra, K. Bahru IT/Pengajian Islam.
28 A. Abd. Quddus A.R. Kolej Jaipetra, K. Bahru  
29 M Kamarul Arifin Idris Institut Malaysia Perancis.  
30 Nur Hafiq bin Halim Kolej UNITI, N.Sembilan.  
31 Rusmiza bt.AbuBakar           Kolej UNITI, N.Sembilan. Dip. Pengajian Islam
32 NurulAinna bt.MdIsa Kolej UNITI, N.Sembilan. Dip. Pengajian Islam
33 Mohd. Shakir Tamjes UIAM Sains Komputer. Dip.
34 Mohd. Elias b.Osman Politeknik  
35 Atiqah binti AlRazi ITTAR Dip. Business Admin
36 Umair bin Mokri Kolej Pritec, P Gudang. Sistem Komputer, Sijil
37 Siti Darsilah bt.Shariff