Tahniah kepada pelajar cemerlang 2000;


Amal Husna bte Sulaiman

Hafizah bte Mohd Azraai

Raihanah bte Abu Hassan

Raihanah bte Razali

Yahya bin Ahmad Fuad


kerana mendapat A dalam semua matapelajaran UPSR dan UPSRI iaitu 14A (UPSR=5A, UPSRI=9A).

KEPUTUSAN UPSR(Islam)

Senarai pelajar Cemerlang UPSRI & UPSR 2001

Maklumat calun
Perkara 1998 1999 2000 2001
Bil. calun 58 orang 79 orang 87 orang 74 orang
Bil. calun dapat 9A 5 orang 5 orang 14 orang 5 orang
Bil. calun dapat 8A 3 orang 6 orang 14 orang 14 orang
Bil. calun dapat 7A 5 orang 10 orang 12 orang 7 orang


Peratus lulus mata pelajaran secara keseluruhan
Mata pelajaran 1998 1999 2000 2001
Al Quran Hafazan 100% 95% 96% 82%
AL Quran Tadarus 98% 96% 98% 97%
Al Quran Penulisan 92% 96% 97% 90%
B.Arab Pemahaman 97% 95% 98% 88%
B.Arab Penulisan 86% 68% 91% 96%
Fikah 91% 96% 98% 92%
Akidah 98% 96% 100% 95%
Akhlak 95% 96% 99% 92%
Sirah 90% 96% 97% 82%


Peratus bilangan pelajar mendapat gred A
Mata pelajaran 1998 1999 2000 2001
Al Quran Hafazan 66% 59% 34% 21%
AL Quran Tadarus 71% 59% 63% 67%
Al Penulisan 52% 66% 66% 60%
B.Arab Pemahaman 45% 15% 53% 40%
B.Arab Penulisan 31% 14% 38% 44%
Fikah 26% 49% 56% 49%
Akidah 74% 46% 51% 71%
Akhlak 41% 59% 75% 41%
Sirah 12% 46% 33% 29%


Copyright © 1997 SEKOLAH ISLAM HIDAYAH. All rights reserved