Masa persekolahan SRIH:
7.45 pagi - 2.15 ptg.

Masa persekolahan SMIH:
7.45 pagi - 3.15 ptg.

Pelajar diwajibkan solat zohor berjemaah sebelum pulang.

Melalui kaedah ini anak-anak diajar cara dan bacaan solat yang betul.

Solat berjamaah dibuat dalam beberapa sessi kerana ruang surau yang kecil.

BILANGAN PELAJAR SESSI 1999
Taburan pelajar SRIH mengikut kelas
Kelas Jumlah Kelas Lelaki Perempuan Jumlah Pelajar
Tahun 1 5 77 82 159
Tahun 2 5 90 64 154
Tahun 3 5 82 63 145
Tahun 4 3 48 41 89
Tahun 5 3 45 46 91
Tahun 6 3 52 27 79
JUMLAH 24 394 323 717

Taburan pelajar SMIH mengikut kelas
Kelas Jumlah Kelas Lelaki Perempuan Jumlah Pelajar
Ting. 1 2 33 27 60
Ting. 2 2 33 30 63
Ting. 3 2 29 28 57
Ting. 4 2 15 15 30
Ting. 5 1 10 10 20
JUMLAH 9 120 110 230


Copyright © 1997 SEKOLAH ISLAM HIDAYAH. All rights reserved