IN
Sistem pengangkutan untuk pelajar

Ketibaan pelajar di waktu pagi

Terdapat berbagai syarikat dan individu yang menyediakan kemudahan pengangkutan kepada pelajar. Kemudahan ini meliputi kawasan Senai, Skudai, Tampoi, Pasir Gudang dan bebrapa kawasan lain.
Ketibaan sebelum 7.45 pagi

Ruang asrama yang terhad menjadikan kemudahan pengangkutan ini menjadi pilihan utama ibubapa.


Copyright © 1997 SEKOLAH ISLAM HIDAYAH. All rights reserved