KALENDAR PERSEKOLAHAN SESI 2001
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia


PENGGAL PERSEKOLAHAN NEGERI JOHOR SESI 2001
Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
3-1-2001 19-1-2001 13 hari
Cuti
20-1-2001 hingga 28-1-2001
9 hari
29-1-2001 25-5-2001 85 hari
Cuti
26-5-2001 hingga 5-6-2001
11 hari
6-6-2000 6-9-2000 67 hari
Cuti
7-9-2001 hingga 18-9-2001
12 hari
19-9-2001 8-11-2001 37 hari
Cuti
9-11-2001 hingga 6-1-2002
59 hari

Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........202 hari
Jum. Hari Cuti Penggal........................................91 hari