PERBANDINGAN TAHUNAN

Maaf, maklumat masih belum lengkap


 

Maklumat calon

Perkara

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bil. calon

23

35

50

53

63

68

 

69

83

Peratus calon lulus

-

94.3

100

100

100

98.5

 

 

 

Bil. calon dapat 9A

-

2

9

5

4

18

 

17

21

Bil. calon dapat 8A

-

6

5

1

5

10

 

11

12

Bil. calon dapat 7A

-

2

2

7

9

4

 

8

12

Bil. calon dapat 6A

-

3

1

4

8

4

 

5

6

Bil. calon dapat 6A ke atas

-

13

17

17

26

36

 

41

51

Jumlah A diperolehi

-

-

-

200

273

375

 

394

490

Purata A per calon

-

-

-

3.77

4.33

5.51

 

5.7

5.90Peratus lulus mata pelajaran secara keseluruhan

Perkara

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

B. Melayu

100

100

100

100

100

100

 

 

 

B. Inggeris

91.3

97.1

100

98.1

 

98.5

 

 

 

Matematik

100

100

100

100

 

100

 

 

 

Sains

100

97.1

100

100

 

100

 

 

 

Geografi

91.3

100

100

100

 

100

 

 

 

Sejarah

100

97.1

100

100

 

100

 

 

 

Kemahiran Hidup

100

100

100

100

 

100

 

 

 

Pendidikan Islam

95.7

100

100

100

 

100

 

 

 

B. Arab Komunikasi

91.3

91.4

92.0

88.7

 

89.7

 

 

 Peratus bilangan pelajar mendapat gred A

Perkara

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

B. Melayu

34.8

62.9

76.0

41.5

64.1

 

 

 

 

B. Inggeris

34.8

42.9

48.0

52.8

43.8

 

 

 

 

Matematik

47.8

54.3

58.0

47.2

56.4

 

 

 

 

Sains

43.5

37.1

32.0

43.4

51.6

 

 

 

 

Geografi

34.8

28.6

32.0

26.4

17.4

 

 

 

 

Sejarah

40

31.4

40.0

24.5

32.8

 

 

 

 

Kemahiran Hidup

39.1

42.9

44.0

35.8

59.4

 

 

 

 

Pendidikan Islam

69.6

62.9

74.0

88.7

62.5

 

 

 

 

B Arab Komunikasi

60.9

17.1

34.0

-

-

 

 

 

 


 

Copyright © 1997 SEKOLAH ISLAM HIDAYAH. All rights reserved