KALENDAR PERSEKOLAHAN SESI 2006

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia


Penggal
Cuti dan Hari Persekolahan
Mula
Akhir
Hari
I
Hari Persekolahan
03.01.2006
10.03.2006
49
Cuti Pertengahan Penggal
11.03.2006
19.03.2006
9
Hari Persekolahan
20.03.2006
26.05.2006
50
Cuti Pertengahan Tahun
27.05.2006
11.06.2006
16
II
Hari Persekolahan
12.06.2006
18.08.2006
50
Cuti Pertengahan Penggal
19.08.2006
27.08.2006
9
Hari Persekolahan
28.08.2006
17.11.2006
60
Cuti Akhir Tahun
18.11.2006
01.01.2007
45
Jumlah
288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
209
Jumlah Hari Cuti Penggal
79